algemene voorwaarden & privacybeleid

9 afspraken die een zinvolle samenwerking mogelijk maken

Algemene Voorwaarden zijn vaak pagina’s lange teksten vol moeilijk leesbare juridische taal. Vooral geschreven met het oog op als het misgaat. Soms is dat nodig, maar het kan ook anders. Daarom hieronder kort en bondig de afspraken waar we ons aan houden als we zaken met elkaar doen:

 

Financieel

1. Ik geef je goed inzicht in de kosten die je kunt verwachten, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan. De prijzen die ik noem in aanbiedingen en offerten zijn maximaal 60 dagen geldig en kunnen anders zijn bij toekomstige opdrachten. 
2. Ga je als opdrachtgever akkoord met een aanbieding of offerte, dan neem je de producten en diensten die hierin staan beschreven ook daadwerkelijk af. Je doet je uiterste best om mijn facturen binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. 

3. Bij opdrachten van 500 euro of meer kan ik je om een aanbetaling vragen van 50 procent. In dat geval geldt ook dat ik pas aan de opdracht begin als de aanbetaling is ontvangen. Als de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd dan factureer ik per fase. Bij opdrachten waar op basis van urendeclaratie wordt gewerkt, ontvang je maandelijks een factuur met urenspecificatie.


Uitvoering en kwaliteit

4. Als opdrachtgever zorg je ervoor dat ik alle informatie en medewerking ontvang die ik nodig heb om de opdracht uit te kunnen voeren. Als dit niet het geval is, dan kan dit extra kosten met zich mee brengen of kan de opdracht niet (tijdig) worden uitgevoerd. Dit is voor jouw eigen risico: de plicht blijft bestaan om, binnen zes maanden na de oorspronkelijk afgesproken deadline, de producten en diensten af te nemen waarvoor je eerder akkoord hebt gegeven. Lukt dit niet, dan ben je een schadevergoeding verschuldigd van tachtig procent van de totale offertewaarde. Verder ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat bij jou of derden.

5. Ik zorg ervoor dat de producten en diensten die ik je lever voldoen aan de eisen die hier redelijkerwijs aan gesteld mogen worden bij gebruik in Nederland en gelet op de gefactureerde prijzen. Mocht je desondanks niet tevreden zijn, dan laat je mij dit binnen 10 dagen na levering weten en geef je ook duidelijk aan wat je anders of beter had verwacht. De betalingsverplichting blijft bestaan, maar we gaan ons best doen om tot een oplossing te komen die naar ieders tevredenheid is.
 

Aansprakelijkheid en schade

6. Mocht er bij de uitvoering van een opdracht iets gebeuren waardoor ik direct aansprakelijk ben, dan is die aansprakelijkheid nooit hoger dan de factuurwaarde van de opdracht. Als opdrachtgever vrijwaar je mij van eventuele aanspraken van derden die door jouw gebruik van mijn producten en diensten schade lijden.

7. Als ik aangeef dat ik door omstandigheden niet meer in staat ben de opdracht uit te voeren, dan kunnen zowel jij als ik de samenwerking per direct beëindigen door dit schriftelijk (bijv. per mail) kenbaar te maken. De producten en diensten die op dat moment al zijn geleverd, zullen door jou worden betaald maar overige verplichtingen komen te vervallen. Ik ben verder niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij jou of derden ontstaat door de voortijdige beëindiging van de opdracht.


Intellectueel eigendom

8. Teksten en ontwerpen die door mij zijn gemaakt of geleverd, al dan niet in opdracht van jou, zijn beschermd door onder andere de Auteurswet. Dit betekent dat je een licentie ontvangt om deze te gebruiken voor het afgesproken doel, maar dat je deze teksten en ontwerpen niet mag aanpassen, verspreiden of verkopen. Eventueel is het mogelijk om het intellectueel eigendom over te nemen, hierover maken we dan aparte schriftelijke afspraken.

Privacy

9. Persoonsgegevens die door mij worden verzameld in het kader van een opdracht, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt en nooit gedeeld met derden. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving waar alleen ik toegang toe heb en direct verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

   

Laatste wijziging: zaterdag 13 maart 2021

Organisaties en bedrijven waarvoor ik zinvol ben geweest:

Interserve, Kansrijk Wonen, de Bibliotheek Eemland, Highway Media, Comunicazione, Hadders Media, Comité Gemeentehulp Israël, AWZ Pioneers, CijferAdvies, Grace Publishing House, Stichting HeartCry, Aurora E-Commerce, Autoschade Goudswaard

“Ruben is open, eerlijk en oprecht in zijn werk en als mens. Hij is een persoon die durft mee te denken met de organisatie en daarin ook innovatief te noemen is. Hij handelt met hoofd, handen en hart.”

Rosa van Veen

Directeur BCH International B.V. via LinkedIn